Met de komst van NEN 4400-1  Certificering en in het verlengde de Pay Ok certificering, introduceert Wijco Detachering de klachtenprocedure, een handboek over  de wijze waarop een klacht in de uitzendbranche wordt afgehandeld. Op basis van de eisen van  artikel 2.1 en 2.2 van de norm van Pay Ok dient er een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris te zijn binnen de uitzendorganisatie. Deze procedure dient te voldoen aan de navolgende vier criteria: oorzaak, omvang, oplossing en operationalisering.

Met behulp van deze klachtenregeling kunnen wij  signalen van onvrede en klachten in de uitzendconstructie laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig oplossen. Pay Ok heeft het model zoals ten grondslag ligt aan deze klachtenprocedure onderschreven.

Interne Klachtenregeling verduidelijkt het proces van klachtafhandeling

Een uitzendkracht moet de mogelijkheid hebben om onvrede of een klacht neer te leggen bij de uitzendorganisatie. De Wet bepaalt dat de uitzendorganisatie daarvoor moet beschikken over een interne Klachtenregeling. Door een heldere klachtenprocedure is het voor de uitzendkracht duidelijk op welke wijze onvrede of een klacht kunnen worden geuit en hoe daarmee wordt omgegaan. De klachtenregeling draagt eraan bij dat (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend en op informele wijze worden opgelost en formele klachten worden voorkomen. Ook biedt het uitzendorganisaties belangrijke informatie om de kwaliteit van het uitzenden te bevorderen.

Klachtenregeling bekend bij medewerkers

Het is belangrijk dat onze medewerkers bekend raken en zijn met de nieuwe Klachtenregeling. Daarom introduceren wij de procedure tevens op onze website,  publicatie op de website van Wijco is hierbij van belang.  Daarnaast zal de procedure ter hand worden gesteld bij uw inschrijving of in de vorm van een email digitaal worden aangeboden,

Klik hier voor de digitale procedure klachtenregeling van Wijco Detachering BV

Klik hier voor het klachtenformulier

 

Alle gepubliceerde informatie, richtlijnen, procedures , reglementen en handboeken als op deze site onder Wijco & Wetgeving opgenomen, zijn van toepassing op al onze medewerkers binnen de gehele Wijco Group. Deze publicaties zijn met zorg op- en samengesteld, indien deze deel uitmaken van, of een aanvulling zijn op de arbeidsovereenkomst is hier bij inschrijving naar verwezen.