Certificering & Garantie

Wijco is gecertificeerd en aangesloten bij diverse instanties en organisaties. Door dat lidmaatschap onderschrijven we het belang dat de markt heeft dat er transparantie en duidelijkheid is. Dat kan alleen via regelgeving waaraan bonafide flexbedrijven zich committeren.

Daarmee zijn niet alleen de rechten van de opdrachtgever gewaarborgd. Het is voor uitzendkrachten belangrijk dat een uitzendorganisatie betrouwbaar is. Uitzendkrachten moeten op tijd betaald worden en krijgen waar ze recht op hebben, waaronder scholing en vakantiedagen. In de praktijk betekent het dat Wijco als lid regelmatig wordt gecontroleerd op een correcte toepassing van de regelgeving. Het lidmaatschap plus de bijbehorende controle waarborgt betrouwbaarheid zodat flexkrachten, wanneer ze aan het werk gaan, niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Net zoals de opdrachtgever.

Wijco voldoet aan strenge eisen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies.

Wijco Group is aangesloten bij:

NBBU, VRC, SFT, SVO, RIA, RIV, Flexkeur, NEN 4400-1 en VCU