Wijco operationeel

Wat de crisis leerde?

Het aanhouden van vaste krachten is vaak niet efficiënt en verzwakt de concurrentiepositie. Dat is een van de belangrijkste redenen dat werkgevers gebruik willen maken van flexwerkers die afhankelijk van het volume van de productie, oproepbaar zijn. Een eventueel stagneren van productieprocessen verhoogt het risico voor werkgevers die daarom een gespecialiseerd bedrijf als Wijco vragen een gedeelte van het flexwerk adequaat te regelen.

De verhouding tussen de opdrachtgever en Wijco gaat ver, heel ver. Door de vertrouwensrelatie heeft Wijco zicht op de omvang van de productie en kan in dat samenspel de behoefte inschatten wat aan flexwerk nodig is. Dat samenspel zorgt ervoor dat er sprake is van een ‘win-winsituatie’.

Tel daarbij op dat Wijco de ketenaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor een goed en sociaal beleid uitstekend regelt. Wijco staat bekend om de zorgplicht voor haar flexkrachten en heeft de condities zó geregeld dat het binnen alle regels valt die de wetgever, bonden en brancheorganisaties verlangen. Onze opdrachtgevers waarderen ons om die voortvarendheid. Een werkgever wil zijn eigen beslissingen nemen die niet door sentiment zijn ingegeven.

Er is behoefte aan een regisseur met expertise die je met een vertrouwd hart -gebaseerd op ervaring- zaken toevertrouwt.

Wanneer u graag samenwerkt met een regisseur, neem dan eens vrijblijvend contact op.