Wet aanpak Schijnconstructies stelt opdrachtgever aansprakelijk

Neede – Vóor 1 juli jl. was alleen het uitzendbureau aansprakelijk wanneer niet voldaan werd aan de wettelijke verplichtingen jegens de flexwerker, ná deze datum mag ook de opdrachtgever de knip trekken. Een revolutie?

Twee rechtbankzittingen deze week maakten duidelijk dat de arbeidswetgeving niet alleen onbemind maar vooral onbekend is bij opdrachtgevers. Er wordt vooral naar de flexwet gekeken die, zoals bekend, per 1 juli jl. inging. Vervolgens wordt uit het oog verloren dat gelijktijdig een gedeelte van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking trad. Deze WAS kent voor opdrachtgevers aanzienlijk meer consequenties wanneer hun uitzender de wet in eigen voordeel uitlegt om een concurrerende kostprijs te kunnen neerleggen en vervolgens inhoudingen en premies niet correct afdraagt.

Allereerst was er het vonnis van de rechtbank Utrecht. De rechter ging niet mee in de bewering van de uitzender dat de bouw-cao niet van toepassing is op buitenlandse werknemers. Hij oordeelde dat zij dezelfde rechten hebben als Nederlandse werknemers. In deze zaak uit 2012 vonniste de rechter dat ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten werd ingehouden alsmede dat er geen pensioenpremie werd afgedragen. De uitzender moet alsnog en achteraf de ingehouden bedragen voldoen.

Gelijktijdig diende een kort geding tegen een uitzender die door de FNV van ‘uitbuiting’ wordt beschuldigd door stelselmatige onderbetaling van buitenlandse werknemers. Ook het negeren van bouwbepalingen van uitzend-cao wordt opgevoerd vanwege het inhouden van een bedrag van € 180,-- voor huisvesting en andere kosten.

De discrepantie tussen de beide rechtszaken is dat in de eerste uitspraak de uitzender aansprakelijk wordt gesteld om alsnog de achterstallige bepalingen te voldoen. Kan hij niet aan het vonnis voldoen, volgt waarschijnlijk faillissement en blijven de werknemers grotendeels met lege handen achter.

In het kort geding van de Rechtbank Zutphen ligt de zaak door de nieuwe WAS gecompliceerder. Wanneer de uitzender in gebreke blijft, kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld om de achterstallige vorderingen te voldoen vanuit zijn ketenaansprakelijkheid. Ook als het om overheidsprojecten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de wet en cao. Hij wordt geacht toe te zien op het welzijn van de flexwerker en de arbeidsomstandigheden.

Te veel is er de laatste weken gefocust op het flexwerken en zaken zoals de hoeveelheid tijdelijke contracten die afgesloten mogen worden. Minstens zo belangrijk blijkt de WAS want elke opdrachtgever die (te) blind op zijn uitzendbureau vaart, kan met zijn onderneming financieel aansprakelijk worden gesteld.

Dit is een publicatie van de Wijco Group, uitzenders en detacheerders. Met méér dan 35 jaar ervaring de betrouwbare partner voor opdrachtgevers die binnen de wettelijke kaders maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Voor meer informatie over regelingen en bepalingen aangaande flexwerk: Wijco Detachering, Magnoliastraat 26, 7161 BW Neede, tel. 0573-441870 , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.wijco.nl