Wet aanpak Schijnconstructies stelt opdrachtgever aansprakelijk

Neede – Vóor 1 juli jl. was alleen het uitzendbureau aansprakelijk wanneer niet voldaan werd aan de wettelijke verplichtingen jegens de flexwerker, ná deze datum mag ook de opdrachtgever de knip trekken. Een revolutie?

Twee rechtbankzittingen deze week maakten duidelijk dat de arbeidswetgeving niet alleen onbemind maar vooral onbekend is bij opdrachtgevers. Er wordt vooral naar de flexwet gekeken die, zoals bekend, per 1 juli jl. inging. Vervolgens wordt uit het oog verloren dat gelijktijdig een gedeelte van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking trad. Deze WAS kent voor opdrachtgevers aanzienlijk meer consequenties wanneer hun uitzender de wet in eigen voordeel uitlegt om een concurrerende kostprijs te kunnen neerleggen en vervolgens inhoudingen en premies niet correct afdraagt.

Lees meer...

Nieuws

ZZP-Vakwerk BV en de Wijco Group werken nauw samen om een antwoord te geven op veranderende marktomstandigheden.

Vooral in de bouw en technische beroepen zetten opdrachtgevers dit type flexwerk steeds vaker in door ZZP’ers voor de duur van projecten in te huren. Er komen dan een aantal belastingtechnische aspecten om de hoek want is de ZZP’er wel zelfstandig of is er sprake van schijnzelfstandigheid? In dat geval zal de opdrachtgever werknemerspremie moeten afdragen. Hij vraagt dus een VAR WUO maar of die ZZP’er die heeft?

Wijco brengt vraag en aanbod bij elkaar. De samenwerking tussen Wijco en ZZP-Vakwerk is bedoeld om opdrachtgevers ook op hun wenken te bedienen wanneer ze ZZP’ers willen inschakelen.

Het gaat echter een stapje verder want de ZZP’er kan zijn administratieve en papieren rompslomp bij ZZP-Vakwerk onderbrengen. Denk daarbij aan facturering, boekhouding maar ook aan juridische adviezen en marketing.

Lees meer over de samenwerking in http://www.persbericht.nu/nieuw-initiatief-zzp-opdrachten-2/