Detacheren via Wijco

Het verschil tussen ‘uitzenden’ en ‘detacheren’ is voor veel werkzoekenden een vraagteken.

Wijco is een erkend specialist als het om detacheren gaat. Het gaat dan meestal om een overeenkomst voor langere tijd voor een specifieke opdracht. De opdrachtgever wil een bepaalde kandidaat voor langere tijd in zijn onderneming aan het werk houden. Het voordeel is dat hij die nieuwe medewerker maar één keer hoeft in te werken. Door vooraf een bepaalde periode af te spreken is hij ervan verzekerd dat de functie door steeds dezelfde medewerker wordt ingevuld.

Het verschil met uitzenden is dat een uitzendkracht vervangen kan worden door een andere uitzendkracht. Dan zou de opdrachtgever deze weer opnieuw moeten inwerken. Via detachering voorkomt de opdrachtgever dat. Het biedt jou veel meer zekerheid. De financiële afwikkeling loopt via Wijco Detachering.

Je begrijpt dat het vaak om opdrachten of beroepen gaat waarin specifieke vakkennis wordt verwacht.

Informeer eens naar je mogelijkheden!